FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नम्बर १- देविस्थान

वडाको संम्क्षिप्त  परिचय

पुरुष महिला जम्मा घरधुरी क्षेत्रफल
१६२४ २११५ ३७३९ ७८९ २९.५९

वडा कार्यालय - देविस्थान बजार 

 

 

Population: 
३७३९
Ward Contact Number: 
९८५७६३३२३१