FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी आसयको सुचना

०७८/०७९ 12/23/2021 - 13:32

Invitation For Bids For the procurement and transportation of Coloured CGI Sheet

०७८/०७९ 12/23/2021 - 13:29

वायखोला झिम्पा निसी सडक स्तरउन्नती र संरचना निर्माण फेच २ को वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 08/25/2021 - 13:18

ठेक्का रद्ध गरिएको सुचना

७७/७८ 06/27/2021 - 15:46

Construction of Nisikhola rural Municipality Office Building phase II

७७/७८ 06/15/2021 - 13:42 PDF icon 4x26 cc-1.pdf

सतिपाङ तिलखुडा रोल्पा सडक र ग्याविन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 05/16/2021 - 15:56

साथीपांङ तिलखुकाडा रोल्पा सडक र गयाबिन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र सम्बन्धी सुचना

७७/७८ 04/09/2021 - 18:14 PDF icon 4x23 cc Nisikola.pdf

कम्प्युटर स्कयानर,प्रिन्टर खरिद दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

७७/७८ 04/09/2021 - 18:08

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७७/७८ 04/09/2021 - 17:58

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 01/24/2021 - 14:41

Pages