FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
टोल विकास समिति गठन तथा स‌ंचालन कार्यविधि, २०७८ ०७८/०७९ 01/06/2022 - 13:56 PDF icon टोल विकास समिति गठन तथा स‌‌ंचालन कार्यविधि २०७८.pdf
स्थानीय जलश्रोत ऐन, २०७८ ०७८/०७९ 01/06/2022 - 13:55 PDF icon निसिखोला गाउँपालिका जलस्रोत ऐन २०७८.pdf
स्थानीय वन ऐन ०७८/०७९ 01/06/2022 - 13:54 PDF icon निसिखाोला गाउँपालिकाको स्थानिय वन ऐन २०७८.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको स‌ंरक्षण ऐन ०७८/०७९ 01/06/2022 - 13:53 PDF icon निसिखोला गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_२०७८.pdf
विषयगत शाखाको कार्य विभाजन ७७/७८ 06/19/2021 - 11:12 PDF icon स‌रचनागत कार्यविवरण .pdf
अपाङगता भएका व्यक्त्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/14/2021 - 13:59 PDF icon आपाङगता भएका व्यत्तिहरुको ऐन.pdf
निसीखोला गाउँपालिकाको कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 12/19/2018 - 13:20 PDF icon निसिखोला गाउँपालिकाको कार्यवीधी २०७५.pdf
निसीखोला गाउँपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७५ ७५/७६ 12/19/2018 - 13:16 PDF icon पदाधिकारिहरुको अाचारसंहीता.pdf
प्रशासकिय कार्यविधी, २०७५ ७५/७६ 12/19/2018 - 13:10 PDF icon प्रशासकिय कार्यविधी.pdf
बिपत ब्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधी, २०७४ ७५/७६ 12/19/2018 - 13:08 PDF icon बिपत ब्यवस्थापन तथा संचालन कार्यवीधी.pdf

Pages