FAQs Complain Problems

समाचार

वडा न. २

वडाको संम्क्षिप्त  परिचय

पुरुष महिला जम्मा घरधुरी क्षेत्रफल
१७०२ २२१० ३९१२ ८२७ १२.०६

वडा कार्यालय - जुग्जाखाेला 

Population: 
३९१२
Ward Contact Number: 
९८५७६३३२३२