FAQs Complain Problems

समाचार

वडा न. २

वडाको संम्क्षिप्त  परिचय

घरधुरी - ६५४

पुरुष - १५४०

महिला - १५९१

जम्मा - ३१३१

क्षेत्रफल - १२.०६

वडा कार्यालय - जुग्जाखाेला 

Population: 
३१३१
Ward Contact Number: 
९८५७६३३२३२