FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नम्बर ६- निसी

वडाको संम्क्षिप्त परिचय 

पुरुष महिला जम्मा घरधुरी क्षेत्रफल
१६०२ १९४१ ३५४३ ७०० ८०.४

वडा कार्यालय - भलकोट

 

Population: 
३५४३
Ward Contact Number: 
९८५७६३३२३६