FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नम्बर ७- राजकुट

वडाको संम्क्षिप्त परिचय 

पुरुष महिला जम्मा घरधुरी क्षेत्रफल
११४१ १५४८ २६८९ ५५८ २१.२

वडा कार्यालय - राजकुट

Population: 
२६८९
Ward Contact Number: 
९८५७६३३२३७