FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नम्बर ५- निसी

वडाको संम्क्षिप्त परिचय

पुरुष महिला जम्मा घरधुरी क्षेत्रफल
१५२९ १९८५ ३५१४ ७२५ ४७.७२

वडा कार्यालय -  निसी

 

 

Population: 
३५१४
Ward Contact Number: 
९८५७६३३२३५