FAQs Complain Problems

समाचार

वडा न. ५

वडाको संम्क्षिप्त  परिचय

घरधुरी  ः ७२५

पुरुष  ः १५२९

महिला ‍ः १९८५

जम्मा ः ३५१४

क्षेत्रफल ः ८०.४२

मतदाता स‌‌ंख्या ः १८८०

वडा कार्यालया ः  निसि बजार

Population: 
३५१४
Ward Contact Number: 
९८५७६३३२३५