FAQs Complain Problems

समाचार

वडा न. ६

वडाको संम्क्षिप्त  परिचय

घरधुरी  ः ७०८

पुरुष  ः १६०२

महिला ‍ः १९४१

जम्मा ः ३५४३

क्षेत्रफल ः ८०.४२

मतदाता स‌‌ंख्या ः १७५४

वडा कार्यालया ः  भल्कोट

Population: 
३५४३
Ward Contact Number: 
९८०६१४७९२५