FAQs Complain Problems

समाचार

वडा न. ७

वडाको संम्क्षिप्त  परिचय

घरधुरी  ः ५५८

पुरुष  ः ११४१

महिला ‍ः १५४८

जम्मा ः २६८९

क्षेत्रफल ः २१.२

मतदाता स‌‌ंख्या ः १५६३

वडा कार्यालया ः  कुतनेटा

Population: 
२६८९
Ward Contact Number: 
९८५७६३३२३७